Pompeu Fabra, un lingüista pel carrer. (Contribució a l’Any Fabra. Coneixement, divulgació i valoració dels nostres lingüistes en el nomenclàtor urbà)

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les Comarques Centrals PPCC (CEL)
Entitats que hi col·laboren
Societat d’Onomàstica- Sd’O
Descripció
El projecte que es presenta és una continuació de Lingüistes pel carrer, lliurat a l’IRMU el 2016. Alhora vol concretar i homenatjar la figura del filòleg Pompeu Fabra i Poch, en la celebració del 150 aniversari del seu naixement, sumant-se a l’Any Fabra. Així vol contribuir a la cohesió cultural entre els diferents territoris de la llengua catalana. El projecte se centra en la recerca i anàlisi d’uns elements tan senzills, quotidians, i alhora tan personals i universals, com són els noms dels carrers. Per això, vol combinar la història de la cultura, en aquest cas referida a la història de la llengua, amb una difusió del valor patrimonial que mostren les vies urbanes vers la nostra història lingüística, concretament en el reconeixement i repercussió que ha tingut el codificador de la llengua catalana.

  Convocatòries