Prospecció, recuperació i ubicació de la microtoponímia vinculada a la propietat privada de la Vall d’Aran (municipis d’Arres, Vilamòs i Canejan) (II Fase)

Entitat sol·licitant
Entitats que hi col·laboren
Centre d'Estudis Aranesi (Entitat sol·licitant), Archiu Generau d’Aran
Descripció
Aquest projecte treballa en diversos camps de la filologia i especialment de l’etimologia per tal de conèixer l’espai on es desenvolupa el treball. S’executa un recull integral de toponímia on s’hi afegeixen els noms ordenats amb criteris geogràfics, distingint especialment entre els noms referits al medi físic i els que descriuen les activitats humanes, i un altre d’elaborat amb criteris històrics, que recull la vigència cronològica del nom per saber si ha desaparegut o continua viu en la memòria oral. Aquest estudi no hauria estat possible sense la combinació de l’anàlisi de fons documentals imprescindibles i la prospecció superficial per conèixer l’existència de restes de marques que limiten les propietats i que van confirmant o desmentint les ubicacions.

  Convocatòries