Caracterització de les produccions ceràmiques dels segles X-XI al NE català. L’exemple de la cellera de l’església de Santa Maria de Castelló d’Empúries (Alt Empordà)

Entitat sol·licitant Institut d'Estudis Empordanesos
Entitats que hi col·laboren
Amics de Besalú i el seu Comtat, Universitat de Barcelona
Descripció
Aquest projecte consisteix en una caracterització arqueomètrica de ceràmiques d’època carolíngia per obtenir un marcador cultural de referència per al període carolingi en els jaciments arqueològics de la zona. Dit això, es determinaran les característiques químiques i mineralògiques d’aquestes produccions, en especial les trobades a Castelló d’Empúries, per establir patrons de comparació amb altres jaciments de la zona del NE català, esbrinar llocs de provinença i de producció.

  Convocatòries