Catalogació de la col·lecció fotogràfica de l'ajuntament d'Àger

Entitat sol·licitant Fundació Arnau Mir de Tost
Entitats que hi col·laboren
Universitat de Lleida
Descripció
Aquest projecte consisteix en una posta en valor de la col·lecció fotogràfica de l'ajuntament d'Àger. Les principals tasques seran la ordenació, catalogació, i la creació d’un arxiu digital.

  Convocatòries