Inventari del patrimoni cultural immaterial del Vallès. 2a fase

Entitat sol·licitant Fundació Bosch i Cardellach
Entitats que hi col·laboren
Associació Cultural de Granollers, Centres d’Estudi del Vallès
Descripció
L’objectiu general del projecte és promoure el coneixement del patrimoni cultural immaterial del Vallès entre la ciutadania i així integrar-lo en la vida dels ciutadans i contribuir a la seva salvaguarda. En aquesta segona fase l’objectiu és iniciar l’inventari, el treball de camp, la descripció de fitxes d’elements del patrimoni immaterial, així com continuar consolidant la xarxa de relacions establertes amb entitats i persones de la comarca.

  Convocatòries