El Mercat central de Tortosa: recerca etnogràfica pel reconeixement del patrimoni immaterial (II Fase)

Entitat sol·licitant Amics dels Castells i del Nucli Antic de Tortosa - Terres de l'Ebre
Entitats que hi col·laboren
Arxiu Comarcal del Baix Ebre, Associació Comerciants del Mercat Central de Tortosa
Descripció
Aquest projecte pretén ampliar la recerca de l’anterior estudi sobre el Mercat Central de Tortosa que atengui la variada documentació i informació sobre els aspectes immaterials, socials i culturals propis del patrimoni etnològic, identificats als fons documentals de l’Arxiu comarcal del Baix Ebre i de l’Arxiu municipal. D’altre banda es continua amb les tasques derivades de l’enregistrament d’ entrevistes de Histories de vida a nous informants claus identificat duran el treball de camp fet al 2017 i es proposa l’anàlisi i interpretació dels discursos amb l’objectiu d’oferir com a producte final una exposició i la creació d’un document escrit de caràcter descriptiu i analític per la seva edició i difusió.

  Convocatòries