El museu parla: Inventari i recull de memòria oral de les col·leccions del “Museu etnològic de Nonasp”

Entitat sol·licitant Amics de Nonasp
Entitats que hi col·laboren
Aula d’Artesanies, Tradicions i Ecologia
Descripció
Inventari i recull de la memòria oral de les peces de la col·lecció exposada al públic amb el nom “Museu Etnològic de Nonasp” per tal de “fer parlar el museu” a través de la memòria oral d’aquells que van viure els darrers dies en què aquells objectes van ser utilitzats i ens poden transmetre el seu paper i significat al si d’aquell tipus de societat.

  Convocatòries