Cançó popular i industrialització a Menorca

Entitat sol·licitant Institut Menorquí d'Estudis
Entitats que hi col·laboren
Centre d’Estudis Locals d’Alaior
Descripció
Aquest projecte dóna a conèixer l’activitat musical cantada abans, durant i després de l’horari laboral a les fàbriques de Menorca. En determina la tipologia de les cançons, la seva estètica, la divisió segons categories laborals o de gènere, etc.; i estableix els patrons de sociabilitat i identitat al voltant d’aquesta activitat cantada. Dit això, aquest estudi exposa la importància de l’activitat de cantar, i dels rols que socialment això comportava, com a part essencial de treball manufacturer en un model de societat a mig camí del tradicional i el nou capitalista, i com això podia o no entrar en conflicte amb la modernització i l’adequació de la productivitat als nous temps. A part del treball estrictament musicològic, aquesta recerca també permet conèixer i recuperar de l’oblit un extens catàleg de vocabulari d’eines i conceptes lligats al món industrial que avui dia han quedat en desús.

  Convocatòries