Història del moviment veïnal a Terrassa sota el franquisme (Fase I)

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Històrics de Terrassa
Entitats que hi col·laboren
Arxiu Històric de Terrassa i Comarcal del Vallès Occidental
Descripció
Aquest estudi tracta la història de la lluita veïnal a Terrassa. El resultat d’aquesta investigació es recollirà en un llibre, una exposició gràfica, una sèrie d’enregistraments videogràfics, i tindrà una clara voluntat didàctica i divulgativa i de promoció de la investigació dels moviments socials de la ciutat.

  Convocatòries