Estudi de l’Epistolari de Joan Arús

Entitat sol·licitant Fundació Bosch i Cardellach
Entitats que hi col·laboren
Arxiu Històric de Sabadell
Descripció
Recerca, classificació, transcripció i estudi de l’epistolari del poeta, prosista i assagista Joan Arús, de cara a l’elaboració d’una edició crítica d’una secció significativa de cartes d’aquesta col·lecció amb la contextualització del contingut d’aquesta correspondència, per tal de posar-la a l’abast tant de l’especialista com del lector inquiet.

  Convocatòries