Recerca per donar a conèixer la importància de la indústria llanera de la Tortosa del s. XIV, la vida dels pastors i ramats de l’època, els camins de transhumància, i la ruta seguida pels darrers Bons Homes

Entitat sol·licitant Graëllsia. Grup d'Estudis i Comunicació Ambiental
Entitats que hi col·laboren
Arxiu Comarcal del Baix Ebre, Centre d’Estudis Càtars de Barcelona
Descripció
Aquest és un projecte innovador en la mesura en que s’apropa a un camp poc estudiat i aporta un nou coneixement referent a un moment històric cultural molt rellevant a les Terres de l’Ebre on els càtars en van ser els protagonistes. Els objectius principals d’aquest estudi són, en primer lloc, documentar l’àrea d’estudi, és a dir, alguns dels pobles citats a les actes inquisitorials de D’Abli i Fournier en l’època en que els darrers fugitius càtars van cercar refugi a les terres del sud. En segon lloc, proposar un treball de recerca que revaloritzi el patrimoni objecte d’estudi i, per últim, recollir informació que permeti crear un nou producte turístic.

  Convocatòries