Privilegis apostòlics i privilegis reials a favor de Santes Creus entre els segles XII i XV

Entitat sol·licitant Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus
Entitats que hi col·laboren
Descripció
S'estudiarà la documentació emesa i rebuda pel monestir de Santes Creus entre els segles XI i XIV, referent als privilegis apostòlics i els privilegis reials a favor de Santes Creus. Aquest projecte pretén esbrinar dades sobre el procés de consolidació de l'ordre feudal en la Catalunya Nova.
El projecte és interdisciplinar i l'equip de treball està format per especialistes en arxivística, paleografia i diplomàtica, filologia clàsica i història medieval.
Tel. contacte: 977.606654 (Arxiu Històric Comarcal de Valls)

  Convocatòries