Mig Europa cau. Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra

Entitat sol·licitant
Entitats que hi col·laboren
Fundació Josep Pla (entitat sol·licitant), Universitat de Girona – Càtedra Josep Pla de literatura i periodisme
Descripció
Aquest projecte estudia la influència d’un esdeveniment tan important com va ser la Gran Guerra sobre l’obra i la trajectòria de Josep Pla, el prosista català més important del segle XX, i un actor de primer ordre en la construcció de la imatge i la memòria de la Catalunya contemporània.

  Convocatòries