Inventari del patrimoni cultural immaterial del Vallès (I Fase)

Entitat sol·licitant Fundació Bosch i Cardellach
Entitats que hi col·laboren
Associació Cultural de Granollers
Descripció
Aquest projecte consisteix en l’elaboració d’un inventari d’elements del patrimoni immaterial del Vallès per tal de promoure el coneixement d’aquest patrimoni, apropar-lo a la vida dels ciutadans i ciutadanes a través de diversos mitjans, i finalment contribuir a la seva salvaguarda.

  Convocatòries