Creació de la Comissió Cívica de Patrimoni de les Terres de l’Ebre – CCPTE – Fase I: Treballs preliminars

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre -CERE-
Entitats que hi col·laboren
Museu del Montsià
Descripció
Aquest projecte es proposa la creació d’una Comissió Cívica del patrimoni de les Terres de l’Ebre que tingui els objectius següents:
-Constituir-se en un espai d’observació i de debat sobre temes patrimonials, allunyat dels extrems radicalitzats i fonamentat en l’argumentació científica.
-Canalitzar de forma multidireccional la informació sobre situacions de conflictes i oportunitats referents al patrimoni.
-Debatre aquestes situacions a fi i efecte d’elaborar i fer públics informes i valoracions.
-Exercir un seguiment cívic sobre les actuacions i els recursos compromesos.
-Crear els mitjans necessaris per al foment de l’estudi i la divulgació del patrimoni comarcal.
-Incrementar la sensibilitat de la població i les administracions vers el patrimoni natural i cultural i el seu potencial educatiu, de coneixement aprenentatge, d’autoestima col·lectiva, com a creadors d’identitat, etc.

  Convocatòries