Recuperació i divulgació de patrimoni oral i musical de Mont-roig: Cançons populars

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Mont-rogencs
Entitats que hi col·laboren
Universitat Rovira i Virgili (Grup de recerca “Musicologia” del Departament d’Història i Hª de l’Art)
Descripció
Aquest projecte consisteix en preservar i posar a l'abast de la població part del patrimoni oral i musical de Mont-roig del Camp. En concret es transcriu i es revisa un seguit de cançons populars cantades per la gent gran de Mont-roig que un grup de treball ha recollit mitjançant un elaborat treball de camp.

  Convocatòries