El Marquesat d’Oristany i l’Arxiu de la Corona d’Aragó

Entitat sol·licitant
Entitats que hi col·laboren
Arxiu de Tradicions de l’Alguer (entitat sol·licitant), Archivio Storico del Comune di Oristano, Universitat de Càller (Sardenya, Itàlia)
Descripció
Recerca a l’Arxiu de la Corona d’Aragó dels documents relacionats amb la història del Marquesat d’Oristany (1412-1479). A partir d’aquí es realitza un estudi i transcripció d’aquesta documentació, i es posa en valor i col·locació científica en el seu context històric i arxivístic.

  Convocatòries