La Guerra del Francès a les terres besaluenques

Entitat sol·licitant Amics de Besalú i el seu Comtat
Entitats que hi col·laboren
Arxiu Municipal de Besalú
Descripció
Aquest projecte es proposa omplir el buit que han deixat els estudis recents sobre la Guerra del Francès donat que sense la petita història dels pobles no és possible analitzar de manera correcta els esdeveniments que van tenir lloc al llarg de sis anys de guerra, fam i epidèmies.

  Convocatòries