El treball del Ferro: Els Ferrers de Besalú

Entitat sol·licitant Amics de Besalú i el seu Comtat
Entitats que hi col·laboren
Arxiu Municipal de Besalú
Descripció
Aquest projecte consisteix en un estudi de l’evolució i funcionament de les ferreries de Besalú al llarg dels últims dos segles i mig.

  Convocatòries