Història de les Terres de l’Ebre. Volum 6. Etnologia. Palmerals i palmeros (paumerals i paumeros) a les Terres de l’Ebre

Entitat sol·licitant Fundació Privada Ilercavònia Futur
Entitats que hi col·laboren
Amics i Amigues de l’Ebre
Descripció
Aquest projecte pretén contribuir al coneixement d’una activitat econòmica i identitària pròpia d’alguns municipis de les Terres de l’Ebre i singular dins l’àmbit català. L’estudi documenta els paumerals que traspassen el radi local, existents actualment a les Terres de l’Ebre, així com les referències documentals sobre l’existència d’aquest tipus d’explotació en aquest territori durant el passat. També descriu l’ofici de palmero i documenta la seva desaparició, vinculada a la pèrdua d’altres oficis que utilitzaven precisament aquesta matèria primera.

  Convocatòries