Cançoner popular del Montserrat

Entitat sol·licitant Associació Cultural del Montserrat
Entitats que hi col·laboren
Associació Rosselló Llengua i Cultura
Descripció
Recuperació del material etnomusicogràfic recollit pel folcklorista Pau Bertran i Bros als pobles del Montserrat la segona meitat del S. XIX.

  Convocatòries