La sindicació agrària i gremial del franquisme al Priorat (1939-1944)

Entitat sol·licitant Fundació Roca Galès
Entitats que hi col·laboren
Centre d’Estudis del Priorat
Descripció
Estudi de la situació que va patir la sindicació i el cooperativisme passada la Guerra Civil.

  Convocatòries