Projecte de bibliografia de les comarques valencianes,

Entitat sol·licitant
Entitats que hi col·laboren
Descripció
En el projecte s’ha portat a terme la confecció d’una llista de totes les publicacions locals i comarcals valencianes, on cada entrada va acompanyada d’un petit resum, una identificació temàtica i cronològica i una valoració aproximada.

  Convocatòries