Bombes i refugis a l’Hospitalet de Llobregat (1937-1939)

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis de l'Hospitalet CEL'H
Entitats que hi col·laboren
Descripció
Aquest projecte mostra a la ciutadania de l’Hospitalet de Llobregat un altre dels aspectes destacats de la Guerra Civil que fins al moment havia estat poc estudiat i poc conegut a l’Hospitalet. Per tal d’aconseguir-ho es realitza un tractament de fons documentals i arxivístiques així com la realització d’entrevistes a persones que van viure aquest període. Es pretén difondre i potenciar l’interès per aspectes de la història recent del país i de la ciutat de l’Hospitalet a les noves generacions per tal que coneguin el passat de la seva ciutat i evitin que es torni a produir.

  Convocatòries