Genètica i mobilitat de la població a Garraf durant el neolític. 2016-2017

Entitat sol·licitant CIPAG (Col·lectiu per la investigació de la prehistòria i l'arqueologia del Garraf-Ordal)
Entitats que hi col·laboren
Universitat Autònoma de Barcelona, Durham University
Descripció
Aquesta investigació està fonamentada en l’excavació sistemàtica de dos jaciments fonamentals per la prehistòria catalana com són la Cova de Can Sadurní (Begues) i el Complex miner de Can Tintorer (Gavà). A més, en aquest projecte s’incorpora el jaciment de la Coveta de Marge del Moro (Begues) que disposa d’un registre antropològic tancat, concret i ben datat.

  Convocatòries