Aigua i poblament: l’aprofitament hidràulic del riu de la Sénia en època medieval i moderna

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Seniencs
Entitats que hi col·laboren
Centre d'Estudis d'Ulldecona
Descripció
A partir de la documentació i de l’estudi de la distribució del poblament, de la xarxa de captació i de distribució d’aigua, de l’evolució dels enginys hidràulics, de l’ús de l’aigua i de la modificació de l’espai físic així com de la relació de cadascun d’aquests factors es proposarà l’elaboració dels models explicatius del sistema hidràulic i la seva connexió amb els nuclis de poblament i de la interrelació home-aigua.
Es tracta d’un projecte intercomarcal.
Pretenen realitzar un estudi a través del coneixement social i científic que pot servir de base per a investigacions i aplicacions futures relacionades amb l’aprofitament racional de l’aigua.

  Convocatòries