Els orígens del castell de Cervelló (segles X-XII)

Entitat sol·licitant Grup de Recerca de Cervelló
Entitats que hi col·laboren
Universitat Autònoma de Barcelona, Ajuntament de Cervelló
Descripció
Aquest projecte recull, ordena, i estudia un important volum d’informació sobre el període formatiu del castell de Cervelló i del seu terme castral (segles X-XII). La importància d’aquest estudi rau en que aborda una temàtica poc estudiada com son les relacions socioeconòmiques que es donaven en el marc de la creació de la xarxa castral de primera època comtal.

  Convocatòries