Estudi de les fitxes de propietaris rústics i urbans de Canet de Mar de 1846

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Canetencs
Entitats que hi col·laboren
Arxiu Municipal de Canet de Mar – Ajuntament de Canet de Mar
Descripció
Aquest projecte fa un buidatge i anàlisi interpretatiu de les fitxes conservades a l’Arxiu Municipal de Canet de Mar dels contribuents rústics i urbans de Canet del 1846, per tal de formar un planell de Canet de mitjans segle XIX amb el màxim nombre de dades possible.

  Convocatòries