Inventari de les Cabanes de Volta de Cubells (La Noguera)

Entitat sol·licitant CELLIT Centro de Estudios Literanos / Centre d’Estudis Lliterans
Entitats que hi col·laboren
Centre Excursionista de Balaguer
Descripció
Localització, identificació i catalogació de les cabanes de volta del terme de Cubells a fi de crear una base de dades on es reflecteixi el nombre, tipologia, emplaçament i estat de conservació d’aquest patrimoni.

  Convocatòries