Evolució històrica de Sant Bartomeu del Grau des dels seus inicis fins a l’actualitat. Projecte d’intervenció arqueològica, consolidació, restauració i musealització a l’església vella de Sant Bartomeu

Entitat sol·licitant Centre d'Investigacions Arqueològiques d'Osona CIAO
Entitats que hi col·laboren
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Descripció
Es tracta d’un projecte d’intervenció arqueològica, restauració i consolidació de les estructures i musealització.
Els resultats obtinguts han de permetre elaborar un discurs històric de qualitat que permeti conèixer la història de Sant Bartomeu.

- La part científica del projecte busca obtenir el màxim de dades possibles que permetin aclarir l’evolució històrica del poble de Sant Bartomeu de Grau i de la comarca d’Osona entre la tardo-antiguitat i la revolució industrial.
- També es pretén la musealització i adequació de l’entorn per tal d’evitar la progressiva degradació de les construccions i adequar-les per tal que els habitants del poble puguin gaudir d’aquest interessant equipament cultural. També pot ser un element que contribueixi al desenvolupament local.

  Convocatòries