El Patrimoni dels molins d’oli amb premsa de biga de la Comarca de la Terra Alta

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis de la Terra Alta
Entitats que hi col·laboren
Centre d’Estudis de la Terra Alta i Patronat Pro- Batea
Descripció
Es tracta d’un projecte de recerca històric - arqueològica .
Els objectius que pretén aquest projecte és elaborar un inventari exhaustiu de tots els molins d’oli de premsa de biga i procedir a documentar cadascun dels diferents elements funcionals del molí que actualment siguin visibles i mesurables ; recopilar les dades històriques dels molins inventariats i elaborar un glossari de terminologia en català dels diferents elements funcionals per veure l’arrel i evolució de cadascun dels mots emprats per denominar artefactes i processos. Per últim, redactar una proposta d’estratègies d’intervenció per a la protecció i conservació d’aquests bens patrimonials.
Inicialment es tractava d'un projecte d'un any, però un cop iniciada la recerca s'ha observat que el nombre de molins documentals era major del previst i s'havia d'ampliar el treball d'arxiu. Per aquest motiu, la durada del projecte es va ampliar a tres anys. Persones de contacte: J. M. Pérez i Pere Rams

  Convocatòries