Estiueig, salut i turisme a la Selva i comarques adjacents (1850-1972). Història, memòria i patrimoni

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Selvatans
Entitats que hi col·laboren
Càtedra Martí Casals de Medicina i Salut en l’Àmbit Rural (UdG)
Descripció
Aquest projecte documenta el fenomen turístic des dels seus inicis en una àrea geogràfica definida i limitada (la Selva i zones pròximes), mitjançant els elements subsistents (patrimoni turístic), i alhora fa veure l’interès d’aquests elements per a la promoció d’un turisme cultural basat en el turisme. El turisme clàssic hauria esdevingut palanca d’un nou turisme de tipus cultural i patrimonial que pot oferir possibilitats per al desenvolupament local en antigues i actuals destinacions que necessiten disposar de nous elements de projecció o contrarestar una imatge excessivament vinculada a un turisme de masses de poca qualitat.

  Convocatòries