Tries lingüístiques i substitució a la Franja. Estudi sociolingüístic des de la perspectiva de l’anàlisi de xarxes socials al Baix Cinca i La Litera

Entitat sol·licitant Institut d'Estudis del Baix Cinca - IEA
Entitats que hi col·laboren
Universitat Rovira i Virgili
Descripció
Aquest projecte proposa avançar en la recerca feta fins al moment sobre la situació sociolingüística a les dues comarques més poblades de la Franja: el Baix Cinca i la Litera. Les primeres recerques demogràfiques dels anys 90 mostraven una societat amb una majoria demogràfica de catalanoparlants. Però amb els canvis produïts durant les últimes dècades, s’han detectat canvis importants. En aquest projecte s’analitzen les causes i els mecanismes dels processos de substitució lingüística en aquesta àrea d’estudi.

  Convocatòries