Caritat i assistència al Call de Barcelona (S. XII-XIV)

Entitat sol·licitant Institut d'Estudis Món Juïc
Entitats que hi col·laboren
Universitat de Barcelona
Descripció
Investigació i localització de mecanismes d’assistència de la comunitat jueva de Barcelona a la Baixa Edat Mitjana per mitjà del buidatge arxivístic i l’anàlisi de la documentació relativa a l’Almoina jueva i de les possibles confraries o societats d’ajuda mútua.

  Convocatòries