Vertebrats no tetràpodes del Triàsic marí de la Catalunya interior

Entitat sol·licitant Centre d'Història Natural de la Conca de Barberà
Entitats que hi col·laboren
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
Descripció
Estudi sistemàtic de l’ordre dels Perleidiformes dels jaciments de pedra d’Alcover, dins el marc del Triàsic Català i Europeu. S’inclouen exemplars dels altres jaciments de la Catalunya interior, i la comparació amb exemplars més coneguts i ja estudiats en una major profunditat de la resta de localitats europees, bàsicament d’Itàlia, Suïssa i Àustria.
L’estudi, a part de la seva importància i necessitat des d’un punt de vista científic, contribueix a la divulgació d’un patrimoni sovint oblidat dins la població local de les comarques implicades, l’Alt Camp i la Conca de Barberà.

  Convocatòries