Els torrents de Valls

Entitat sol·licitant Institut d'Estudis Vallencs
Entitats que hi col·laboren
Descripció
Es vol elaborar un treball monogràfic inèdit sobre l’aigua al terme de Valls que contemplarà aspectes geològics, biològics, geogràfics i socioculturals. Aquest estudi omplirà un important buit.
La recerca es realitzarà concretament sobre tres torrents: el catllar, el Xamora i el de Sant Pau. Aquests tres convergeixen després de vorejar la ciutat en el seu angle sud-oest formant l’anomenat Torrent del Puig.
Difondre des d’un punt de vist interdisciplinar (geològic, biològic i social), la realitat dels torrents de Valls i la seva xarxa de recs, així com l’aprofitament públic i privat i la repercussió social que al llarg de la història ha tingut per a la ciutat de Valls el control i aprofitament d’aquests elements.

  Convocatòries