Els viatgers a Manresa

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis del Bages
Entitats que hi col·laboren
Arxiu Comarcal del Bages, Museu Comarcal de Manresa
Descripció
Projecte de treball interdisciplinari a partir de la compilació del màxim de material possible dels viatgers que han fet parada a Manresa i han deixat quelcom per escrit, en imatge, en fotografia o en qualsevol representació artística. El recull es fa de persones que no van néixer a la ciutat de Manresa i que no hi van viure durant períodes massa llargs, amb l’objectiu de guanyar una visió de la història local diferent, conèixer la ciutat a través dels ulls d’un viatger o visitant a Manresa.

  Convocatòries