Patrimoni immaterial i paisatge cultural agrícola al Priorat

Entitat sol·licitant Prioritat
Entitats que hi col·laboren
CARRUTXA
Descripció
Aquest projecte s'inscriu en el marc del procés de candidatura del paisatge cultural agrícola del Priorat a la Llista del Patrimoni Mundial. Es tracta de fer emergir els valors fonamentals d'aquest paisatge cultural en aquest àmbit i d'inventariar-ne els atributs que els il·lustren per poder establir mecanismes de gestió i valorització que n'assegurin la seva continuïtat, salvaguarda i difusió.

  Convocatòries