Genètica i mobilitat de la població al Garraf durant el neolític

Entitat sol·licitant CIPAG (Col·lectiu per la investigació de la prehistòria i l'arqueologia del Garraf-Ordal)
Entitats que hi col·laboren
Universitat Autònoma de Barcelona, Durham University
Descripció
Estudi paleogenètic d'una mostra de les poblacions del Neolític mitjà i final del territori al voltant de la desembocadura del Llobregat. Al centre del projecte es troben la Cova de Can Sadurní i les mines neolítiques de Can Tintorer. Es reflecteix el que l'explotació de les mines va suposar per a les poblacions de la zona i què va passar un cop van ser abandonades.

  Convocatòries