El Nadal en escena. Pastors, àngels i dimonis en acció

Entitat sol·licitant Carrutxa
Entitats que hi col·laboren
Coordinadora de Pastorets de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili
Descripció
Estudi, contextualització, valoració i foment de la projecció internacional del fenòmen de les representacions de Pastorets, com a mostra de teatre tradicional i signe d'identitat catalana.

  Convocatòries