El vidre a Cervelló: causes i conseqüències de la crisi en el sector vidrer (1940-1953)

Entitat sol·licitant Grup de Recerca de Cervelló
Entitats que hi col·laboren
Universitat de Barcelona, Ajuntament de Cervelló
Descripció
Aquest projecte és una continuació de la catalogació i recollida d'informació que el Grup de Recerca de Cervelló realitza sobre la fabricació del vidre en aquesta població del Baix LLobregat. El projecte es centra en identificar les causes i les conseqüències de la crisi de la indústria vidriera en el període 1940-1953 i comparant-les amb la situació viscuda en la indústria vidriera de Cervelló.

  Convocatòries