Estudi documental sobre les parròquies de Santa Creu de Rodes i Sant Esteve de Mata (s. XIV i XV)

Entitat sol·licitant Fundació Albert Tomàs i Bassols. Patrimoni cultural, recerca i estudi
Entitats que hi col·laboren
Institut d'Estudis Empordanesos
Descripció
Recopilació d'informació sobre el poblat de Santa Creu i els seus habitants als darrers segles de la seva existència, i estudi de les dinàmiques de poblament i el desenvolupament i la localització de les diferents activitats econòmiques arreu de les dues parròquies al llarg de les dues centúries.

  Convocatòries