Cantadors del Baix Ebre i el Montsià

Entitat sol·licitant
Entitats que hi col·laboren
Museu Comarcal del Montsià; Taller Arxiu de les Terres de l'Ebre
Descripció
El projecte ha tingut com a finalitat el reconeixement i la dignificació del fenomen musical dels cantadors de les Terres de l’Ebre, estudiant concretament el cas de les comarques del Baix Ebre i del Montsià, mitjançant la recollida i recuperació del fet folklòric.

  Convocatòries