Els homes de la primavera. Projecte de recerca documental etnogràfica sobre el Cor de Caramelles de Begues

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis Beguetans
Entitats que hi col·laboren
Descripció
Estudi de la festa i les relacions socials, com a conceptes globals, en base al cas concret de la tradició del cant de caramelles a Begues, que és festa popular i a la vegada una forma d'identificació, solidaritat i reciprocitat entre els cantaires que hi participen i entre la gent que, en major o menor grau, hi té relació. L'estudi també treballa la relació entre el Begues més rural i el Begues més urbà i les implicacions de gènere que comporta que el cor estigui només format per homes.

  Convocatòries