Estudi i aplicacions de la Web social en la gestió empresarial de les PYMES de Sabadell

Entitat sol·licitant Fundació Bosch i Cardellach
Entitats que hi col·laboren
Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona
Descripció
Anàlisi dels consumidors i els mercats i la seva interacció en les xarxes socials per comprendre els paràmetres clau del seu comportament i les línies d'actuació per a l'aplicació de mesures des de l'empresa, així com una anàlisi dels comportaments d'ús i potencialitats d'aquestes eines en la definició i generació de valor en els processos de màrqueting de les empreses del sector analitzat.

  Convocatòries