Els balls parlats. Inventari, anàlisi i classificació

Entitat sol·licitant Carrutxa
Entitats que hi col·laboren
Arxiu del Folkore, Departament de Filologia Catalana, Universitat Rovira i Virgili
Descripció
Creació d'una visió de conjunt del gènere dels balls parlats a partir dels inventaris comarcals existents, de la recerca arxivística i del treball de camp.

  Convocatòries