El tercer carlisme a les terres del Sénia (1872-1876) (Fase II)

Entitat sol·licitant Centre d'Estudis d'Ulldecona
Entitats que hi col·laboren
Arxiu Comarcal del Baix Ebre
Descripció
Estudi del tercer carlisme (1872-1876) a la comarca del Montsià a partir de l'anàlisi dels condicionants econòmics, socials i polítics sota els quals es va produir, fer una aproximació a la sociologia del mateix: perfil dels membres del carlisme (dirigents, promotors i base), motivacions, composició, xarxes de relacions establertes entre els diferents sectors del moviment, etc.

  Convocatòries