Excursionisme, poesia i cant coral: la mirada de Josep Anselm Clavé a la Catalunya Vella

Entitat sol·licitant Espais Escrits
Entitats que hi col·laboren
Federació dels Cors de Clavé
Descripció
Recuperació i estudi de l'obra poètica-musical de Josep Anselm Clavé, personatge cabdal de la cultura catalana. La informació que es dona a conèixer afecta i es refereix a diverses parts del territori atès que aporta dades -socials, culturals, urbanístiques, paisatgístiques - de diferents localitats de la Catalunya Vella.

  Convocatòries