Catàleg Bibliogràfic Artur Bladé i Desumvila

Entitat sol·licitant Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila
Entitats que hi col·laboren
Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
Descripció
L’objectiu d’aquest treball ha estat la confecció d’un catàleg bibliogràfic que reti compte de l’extensió i la dimensió de la memòria literària segons Artur Bladé i Desumvila. Les activitats que ha completat la construcció del catàleg són la recerca, la classificació i la descripció dels materials.

  Convocatòries