El futur pot ser millor si no perdem el passat. Inventari dels coneixements i les pràctiques agrícoles a les Terres de l'Ebre (1a fase)

Entitat sol·licitant
Entitats que hi col·laboren
Museu de les Terres de l'Ebre (entitat sol·licitant)
Grup Interdisciplinar d'Estudis de Desenvolupament i Multiculturalitat - Universitat de Lleida
Escola Agrària d'Amposta
Descripció
Documenta la transformació agrària produïda a les Terres de l'Ebre entre 1950 i 2015. Identifica els elements principals que han intervingut en aquest procés de canvi: serveis agraris, indústria química, mercats. Recull la memòria oral dels seus protagonistes: els pagesos i les pageses. També documenta i inventaria conreus desapareguts: productes i varietats. Finalment, acredita els canvis en els conreus i la seva localització així com les antigues tècniques de conreu: sembra, adobat, tractaments, recol·lecció i conservació dels productes agrícoles.

  Convocatòries